top of page

Endlessly ..

Endlessly vzniklo jako iniciativa, která vycházela z aktuálních potřeb dnešní společnosti. Stojí za ní tři lidé, kteří se věnují práci s lidmi, především s adolescenty a jejich rodinami.

bottom of page