top of page
DSC06633.jpg

PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.

Jsem psycholožka, poskytuji psychologické konzultace a poradenství především v následujících oblastech:​

 • Individuální psychologické poradenství pro děti, dospívající a dospělé.

 • Konzultace k tématům školního vzdělávání, poruch učení, efektivního učení, školního prospěchu, práce se stresem, motivace k učení, volby školy atd.

 • Psychologické poradenství v oblasti problémů ve výchově dětí a efektivní komunikace.

 • Poradenství v oblasti výchovy a rizikového chování (šikana, záškoláctví, závislosti, …).

 • Krizová intervence.

Aktuálně poskytuji tyto služby převážně online. Pro komunikaci využívám platformy jako je Whatsapp, Messenger, GoogleMeet, MSTeams, Skype či telefonní hovor.

 

Výhodami online komunikace je pro mě především:

 • Flexibilita (odpadá dojíždění, ke konzultaci Vám stačí trocha klidu a zařízení s internetem)

 • Časová dostupnost (nabízím termíny i mimo běžnou pracovní dobu – rána, večery, víkendy)

 • Místní dostupnost (konzultace nejsou fixovány na Prahu, můžete konzultovat, odkud potřebujete)

 • Cena (vzhledem k nižším nákladům je i cena konzultace příznivější)

 

Cena za 60 minut konzultace je 1000 Kč, za 30 minut 600 Kč.

 

Pro dospívající

Dospívání přináší celou řadu výzev, kterým je třeba se postavit. Pokud budete mít zájem, mohu Vám s nimi pomoci, ať už jednorázovou konzultací nebo pravidelnou spoluprací. Pokud si nejste jistá/ý, zda by byla tato služba pro Vás, ozvěte se zcela nezávazně mailem a domluvíme se.

V rámci endlessly.cz můžete využívat i další aktivity, jako např. online bezplatný anonymní chat, který může být také formou první pomoci s Vašimi obtížemi. 

 

Pro rodiče

Dospívání přináší krásné, ale i velmi náročné okamžiky, nejen pro dospívající samotné, ale také pro jejich rodiče. Nabízím individuální podporu při jejich řešení. Může se jednat o jednorázovou konzultaci, ale i o pravidelné setkávání. 

V rámci endlessly.cz můžete využít i další aktivity pro rodiče, jako např. online setkávání pro rodiče, které je bezplatné a může pomoci v první fázi řešení Vašich obtíží. 

 

Pro školy a školní třídy

Zaměřuji se na prevenci rizikového chování, kterému se dlouhodobě věnuji. Aktuálně nabízím diagnostický screening online závislostí, které jsou pro dospívající žáky a studenty velmi aktuální. Screening je možný realizovat od 6. třídy ZŠ. 

Výsledky jsou představeny metodikovi prevence či třídnímu učiteli a jsou konzultovány možnosti intervence. V případě zájmu nabízím také konzultace výsledků pro rodiče. 

Bližší informace ke stažení zde.

 

Vzdělání, praxe a stáže

​Úspěšně jsem dokončila doktorské studium Pedagogické a školní psychologie na Katedře psychologie PedF UK. Působila jsem v pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem se kromě dětské diagnostiky věnovala také práci se třídními kolektivy (např. tématům vztahů v kolektivu, šikany, prevence závislostí ad.). Pracovala jsem jako školní psycholožka na základní škole a na víceletém gymnáziu.

Působím na Katedře psychologie PedF UK, školím lektory primární prevence a vedu další odborné kurzy pro pedagogy, lektory i širší veřejnost. Absolvovala jsem řadu výcviků a seminářů. ​

 • Ph.D. titul v oboru Pedagogická a školní psychologie - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie (2022)

 • PhDr. titul v oboru Pedagogická a školní psychologie - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie (2022)

 • Mgr. titul v oboru Psychologie - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie (2017)

 • Výcvik v Krizové intervenci (2016)

 • Výcvik v Metodě rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina I a II (2014 a 2016)

 • Výcvik lektorů primární prevence rizikového chování (2014 – 2016)

 • Semináře v oblastech pedagogické a školní psychologie, efektivní komunikace, wellbeingu, práce s dětmi a rizikového chování.

Stáže v organizacích: Dětské krizové centrum, ZŠ Integrál, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, Nemocnice na Homolce - klinická psychologie (neurologie), Thomayerova nemocnice - dětská psychiatrie, Středisko výchovné péče a diagnostický ústav, Na Dlouhé mezi, Triangl – centrum pro rodinu, Dys-centrum, dr. Krejčová, Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení závislostí (dospělí).

Leták pro školy ke stažení zde:

Online (ne)závislost (1).jpg

Kontakt

V případě zájmu o konzultaci či dotazů mě kontaktujte na:

776 896 260

bottom of page